Nurwina, N., Firdaus, M., & Sudirman, S. (2017). DUKUNGAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) ONLINE DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BARRU. Jurnal Administrasi Negara, 23(1), 30–40. https://doi.org/10.33509/jan.v23i1.83